W dniu 25 stycznia 2010 roku w Ciechanowie powstał Związek Pracodawców pod nazwą Ogólnopolski Związek Producentów Drobiu „POLDRÓB”.

Celem Związku jest stworzenie forum przedsiębiorców zajmujących się produkcją mięsa drobiowego , wymiana, uzgadniania i koordynacji stanowisk w zakresie wybranych zagadnień promujących branżę oraz innych istotnych dla jego członków zagadnień o charakterze publicznym.

Związku ma za zadanie ochrona praw i reprezentowanie interesów drobiarstwa. Kształtuje także pozytywną opinię na temat hodowców w przestrzeni społeczno – medialnej .

OZPD Poldrób jest związkiem wspierającym rozwój wiedzy na temat: hodowli drobiu, innowacyjnych technologii produkcji i przetwórstwa w branży rolno – spożywczej.

Działając aktywnie gwarantujemy skuteczność strategii rozwoju sektora przeżywającego rozkwit i dzięki wsłuchiwaniu się w głosy polskich producentów, znających najlepiej plusy i minusy działalności gospodarczej, skutecznie reprezentujemy ich sprawy w życiu publicznym.