Zarząd

Włodzimierz Władysław
Bartkowski

Prezes Zarządu

Andrzej Szczepan
Goździkowski

Wiceprezes Zarządu

Andrzej
Śliwiński

Członek Zarządu

Aleksander
Koźlakiewicz

Członek Zarządu

Stefan Marek
Chrzanowski

Dyrektor Biura

stefan.chrzanowski@ozpd-poldrob.pl