KSZTAŁTOWANIE OPINII NA TEMAT PRODUKCJI MIĘSA DROBIOWEGO

Wysoki poziom wiedzy o procesach hodowlanych oznacza wymierne korzyści dla producenta.

Ochrona praw producentów mięsa drobiowego

Dynamiczne ustawodawstwo krajowe i międzynarodowe, wiedza o nim, decyduje o pozycji i roli polskiego drobiarstwa.

Promocja branży

Progresywny kierunek rozwoju oraz zdobywanie nowych rynków zbytu dla polskiego produktu.

O związku

OZPD Poldrób jest związkiem wspierającym rozwój wiedzy na temat: hodowli drobiu, innowacyjnych technologii produkcji i przetwórstwa w branży rolno – spożywczej oraz ekologii w hodowli.

Działając aktywnie gwarantujemy skuteczność strategii rozwoju sektora przeżywającego rozkwit i dzięki wsłuchiwaniu się w głosy polskich producentów, znających najlepiej plusy i minusy działalności gospodarczej, skutecznie reprezentujemy ich sprawy w życiu publicznym.

Nasze cele

Ochrona praw i reprezentowanie interesów polskich producentów drobiu i mięsa drobiowego

Zrzeszanie przedsiębiorców

produkujących na potrzeby przemysłu rolno – spożywczego

Promocja polskiego drobiarstwa
Ochrona praw

i reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych producentów mięsa drobiowego

Poszukiwanie rozwiązań

organizacyjnych i technicznych

Prowadzenie doradztwa

ekonomicznego i wykonywanie ekspertyz

Opiniowanie założeń i projektów

ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw w celu znalezienia optymalnych rozwiązań dla producentów mięsa drobiowego

Aktualności

16 listopada 2023
Ogłoszenie o wyborze oferty „Kampania promocyjna polskiej kaczki i kurczaka w Wielkiej Brytanii”

Ogólnopolski Związek Producentów Drobiu „POLDRÓB” z siedzibą w Ciechanowie w procesie realizacji zadania: „Kampania promocyjna polskiej kaczki i kurczaka...

czytaj więcej
3 listopada 2023
Ogłoszenie o wyborze wykonawcy „Promocja polskiego drobiu na arenach sportowych”

3 listopada 2023 r. Działania sfinansowane z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego

czytaj więcej
2 listopada 2023
Kampania promocyjna polskiej kaczki i kurczaka w Wielkiej Brytanii – Zapytanie ofertowe

02 listopada 2023 r. Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy zadania finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego: „Kampania promocyjna polskiej...

czytaj więcej

DZIAŁANIA NA RZECZ
INNOWACJI

czytaj więcej