KSZTAŁTOWANIE OPINII NA TEMAT PRODUKCJI MIĘSA DROBIOWEGO

Wysoki poziom wiedzy o procesach hodowlanych oznacza wymierne korzyści dla producenta.

Ochrona praw producentów mięsa drobiowego

Dynamiczne ustawodawstwo krajowe i międzynarodowe, wiedza o nim, decyduje o pozycji i roli polskiego drobiarstwa.

Promocja branży

Progresywny kierunek rozwoju oraz zdobywanie nowych rynków zbytu dla polskiego produktu.

O związku

OZPD Poldrób jest związkiem wspierającym rozwój wiedzy na temat: hodowli drobiu, innowacyjnych technologii produkcji i przetwórstwa w branży rolno – spożywczej oraz ekologii w hodowli.

Działając aktywnie gwarantujemy skuteczność strategii rozwoju sektora przeżywającego rozkwit i dzięki wsłuchiwaniu się w głosy polskich producentów, znających najlepiej plusy i minusy działalności gospodarczej, skutecznie reprezentujemy ich sprawy w życiu publicznym.

Nasze cele

Ochrona praw i reprezentowanie interesów polskich producentów drobiu i mięsa drobiowego

Zrzeszanie przedsiębiorców

produkujących na potrzeby przemysłu rolno – spożywczego

Promocja polskiego drobiarstwa
Ochrona praw

i reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych producentów mięsa drobiowego

Poszukiwanie rozwiązań

organizacyjnych i technicznych

Prowadzenie doradztwa

ekonomicznego i wykonywanie ekspertyz

Opiniowanie założeń i projektów

ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw w celu znalezienia optymalnych rozwiązań dla producentów mięsa drobiowego

Aktualności

21 marca 2018
Porozumienie w branży drobiarskiej

  Polscy drobiarze zwierają szyki          Usuwanie barier blokujących rozwój drobiarstwa jest głównym celem dla jakiego powstała...

czytaj więcej
12 grudnia 2017
Szczęśliwa kura to ta, która znosi jajka

  Szczęśliwa kura to ta, która znosi jajka   O dobrostanie kur oraz optymalnych dla nich warunkach, opowiada dr...

czytaj więcej
15 września 2017
Oczyszczalnia ścieków sposobem na zagospodarowanie odpadów stałych oraz osadów ściekowych

    Problem odpadów powstających w ubojniach  drobiu został rozwiązany wraz  oddana do użytku oczyszczalnia ścieków typu mechaniczno-chemiczno-biologiczna z...

czytaj więcej

DZIAŁANIA NA RZECZ
INNOWACJI

czytaj więcej