KSZTAŁTOWANIE OPINII NA TEMAT PRODUKCJI MIĘSA DROBIOWEGO

Wysoki poziom wiedzy o procesach hodowlanych oznacza wymierne korzyści dla producenta.

Ochrona praw producentów mięsa drobiowego

Dynamiczne ustawodawstwo krajowe i międzynarodowe, wiedza o nim, decyduje o pozycji i roli polskiego drobiarstwa.

Promocja branży

Progresywny kierunek rozwoju oraz zdobywanie nowych rynków zbytu dla polskiego produktu.

O związku

OZPD Poldrób jest związkiem wspierającym rozwój wiedzy na temat: hodowli drobiu, innowacyjnych technologii produkcji i przetwórstwa w branży rolno – spożywczej oraz ekologii w hodowli.

Działając aktywnie gwarantujemy skuteczność strategii rozwoju sektora przeżywającego rozkwit i dzięki wsłuchiwaniu się w głosy polskich producentów, znających najlepiej plusy i minusy działalności gospodarczej, skutecznie reprezentujemy ich sprawy w życiu publicznym.

Nasze cele

Ochrona praw i reprezentowanie interesów polskich producentów drobiu i mięsa drobiowego

Zrzeszanie przedsiębiorców

produkujących na potrzeby przemysłu rolno – spożywczego

Promocja polskiego drobiarstwa
Ochrona praw

i reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych producentów mięsa drobiowego

Poszukiwanie rozwiązań

organizacyjnych i technicznych

Prowadzenie doradztwa

ekonomicznego i wykonywanie ekspertyz

Opiniowanie założeń i projektów

ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw w celu znalezienia optymalnych rozwiązań dla producentów mięsa drobiowego

Aktualności

8 października 2021
Ogłoszenie o wyborze wykonawcy „KAMPANIA PROMOCYJNA POLSKIEJ KACZKI I GĘSI NA RYNKU UE”

Działania sfinansowane z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego Ogłoszenie wyniku zapytania ofertowego [pobierz plik PDF]

czytaj więcej
29 września 2021
Kampania promocyjna Polskiej kaczki i gęsi na rynku UE

Ogłoszenie przetargu na organizację kampanii finansowanej ze środków funduszu promocji mięsa drobiowego „KAMPANIA PROMOCYJNA POLSKIEJ KACZKI I GĘSI NA...

czytaj więcej
28 września 2021
Deklaracja Strat w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków – list KOWR u

Szanowni Państwo,Mając na uwadze trwający proces przyjmowania przez Oddziały Terenowe KOWR „Deklaracji strat w związku z wystąpieniem w Polsce...

czytaj więcej

DZIAŁANIA NA RZECZ
INNOWACJI

czytaj więcej