Wylęgarnia piskląt

Podstawą długoterminowego rozwoju drobiarstwa jet zapewnienie zaplecza surowcowego jakim bez wątpienia są pisklęta. Na przestrzeni ostaniach lat proces wylęgu został w pełni zautomatyzowany co pozwoliło podnieść wydajność wylęgu. Nowoczesne urządzenia w połączeniu z wysoko wyspecjalizowaną kadrą pracowniczą to przyszłość w dalszym rozwoju polskiego drobiarstwa.

Na wysoką jakość trzeba pracować latami

Na wysoką jakość trzeba pracować latami

Utrzymanie dynamiki produkcji i  rozwój technologiczny ferm drobiu wymaga ciągłej pracy, a inwestorzy nie mogą spoczywać na laurach. Na wysoką jakość trzeba rzetelnie  pracować latami. Branża drobiarska jest bardzo wymagająca , a obiekty inwentarskie muszą dostosowywać się do o ustawowych wymogów.

O swoich doświadczeniach i zarządzaniu fermą, mówi Andrzej Gontarski, Dyrektor Fermy Drobiu w Kondrajcu Pańskim.

Jakość pasz ma znaczenie

Jakość pasz ma znaczenie

 

Na jakość produkowanej paszy ma wpływ szereg czynników od jakości użytych surowców (o odpowiednich parametrach i cechach organoleptycznych) po użyte maszyny i urządzenia  oraz składniki wykorzystane do produkcji paszy, które  muszą być w odpowiedni sposób rozdrobnione i wymieszane, czyli muszą charakteryzować się dobrą homogennością.

– Nowoczesne pasze to pasze bezpieczne. Dlatego tak ważne w procesie ich produkcji jest przestrzeganie obowiązujących standardów, ale przede wszystkim stosowanie nowoczesnych zaawansowanych technologicznie rozwiązań. Dla przykładu, pasze granulowane i kruszone produkowane przez wytwórnię  są poddawane higienizacji, czyli procesowi dodatkowej obróbki termicznej, który ma za zadanie obniżyć poziom bakterii chorobotwórczych i tym samym zwiększyć bezpieczeństwo produktu. Aktualnie utrzymywane rody kur mięsnych mają wysokie zapotrzebowanie na składniki pokarmowe. Tylko pełno-porcjowa mieszanka paszowa zbilansowana w precyzyjny sposób może zapewnić optymalny wzrost kurcząt – mówi Dr Grzegorz Łepek, Główny Technolog w Zakładzie Produkcji Pasz w CEDROB S.A.

Kolejna wytwórnia pasz Cedrob

W Ligocie Dolnej woj. opolskie rozpoczęto prace budowlane na terenie przyszłej Wytwórni Pasz wchodzącej w skład Cedrob S.A Zaawansowane jest już wykonywanie obiektów magazynu komponentów do produkcji pasz, magazynu pasz , budynku wieży technologicznej oraz magazynu płynów i pasz luzem .

Równocześnie wykonywane są też prace związane z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej itp.

Wykonywane są pierwsze etapy budowy wewnętrznych dróg transportowych i parkingów dla aut ciężarowych oraz pracowników firmy