Deklaracja Strat w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków – list KOWR u

Szanowni Państwo,
Mając na uwadze trwający proces przyjmowania przez Oddziały Terenowe KOWR „Deklaracji strat w związku z wystąpieniem w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków”, zwracamy się z prośbą o rozpropagowanie poniższej informacji, za pomocą dostępnych Państwu środków przekazu, wśród producentów drobiu, których gospodarstwa położone są na terenie Państwa działalności.


Informacja dla producentów drobiu:
Producenci drobiu poszkodowani wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
W związku z kryzysem spowodowanym wystąpieniem na terenie Polski wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z podległymi jednostkami – w tym z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, podjął starania zmierzające do uzyskania z Unii Europejskiej nadzwyczajnych środków wsparcia dla poszkodowanych producentów drobiu.

Uzyskanie wsparcia wymaga złożenia do Komisji Europejskiej wniosku zawierającego precyzyjne oszacowanie i udokumentowanie strat, poniesionych przez gospodarstwa utrzymujące drób. Wobec tego wymogu Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przystąpił do dystrybucji i przyjmowania „Deklaracji strat w związku z wystąpieniem w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków”. Złożone deklaracje pozwolą na przygotowanie rzetelnego uzasadnienia wniosku do Komisji Europejskiej.

Termin złożenia Deklaracji strat (…) upływa z dniem 11 października 2021 roku.

Dodatkowe informacje w zakresie wypełniania Deklaracji strat (…) można uzyskać
na stronie internetowej KOWR www.kowr.gov.pl, w OT KOWR – dane kontaktowe dostępne są pod adresem www.kowr.gov.pl/kontakt oraz w Centrali KOWR pod adresem e-mail: sekretariat_dir@kowr.gov.pl, tel. 22 376 71 09.

Ponadto mając na uwadze ekonomiczną stronę strat, informujemy, że IERiGŻ-PIB na stronie www.ierigz.waw.pl/deklaracja udostępnił „Deklarację dotyczącą przychodów i kosztów”. Prosimy także o jej wypełnienie i odesłanie w wersji elektronicznej do IERiGŻ-PIB. Kontakt z IERiGŻ-PIB ws. „Deklaracji dot. przychodów i kosztów” możliwy jest przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem deklaracja@ierigz.waw.pl.


Zaznaczyć należy, że proces ubiegania się o wsparcie może zostać uruchomiony po zaakceptowaniu przez Komisję Europejską złożonego przez Polskę wniosku i ustanowieniu nadzwyczajnych środków wsparcia dla sektora drobiu w Polsce.