Na wysoką jakość trzeba pracować latami

Na wysoką jakość trzeba pracować latami

Utrzymanie dynamiki produkcji i  rozwój technologiczny ferm drobiu wymaga ciągłej pracy, a inwestorzy nie mogą spoczywać na laurach. Na wysoką jakość trzeba rzetelnie  pracować latami. Branża drobiarska jest bardzo wymagająca , a obiekty inwentarskie muszą dostosowywać się do o ustawowych wymogów.

O swoich doświadczeniach i zarządzaniu fermą, mówi Andrzej Gontarski, Dyrektor Fermy Drobiu w Kondrajcu Pańskim.

Nadzór weterynaryjny na fermach drobiu

Kontrole ferm drobiu. Uchybienia są rzadkością.

Na terenie powiatu mławskiego możemy wyróżnić trzy typy ferm drobiu: brojlera, niosek jaj  konsumpcyjnych i fermy reprodukcyjne.

-Najczęstsze kontrole odbywają się w fermach reprodukcyjnych, które przeprowadzane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – mówi Roman Domański, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mławie.

W trakcie kontroli na fermach inspektorzy Inspekcji Weterynaryjnej sprawdzają tzw. wymogi ogólne tj. właściwe położenie obiektu, warunki higieniczne oraz tzw. wymogi szczególne tj.: oznakowanie jaj, dokumentacja stanu zdrowia drobiu oraz bardzo, co jest bardzo ważne plan badań i wyniki badań w kierunku występowania Salmonelli. Jak informuje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mławie – uchybienia na terenie ferm powiatu mławskiego są rzadkością, a wyniki kontroli są bardzo dobre. Obiekty inwentarskie są czyste i zadbane, a mięso i jajka pochodzące z hodowanych tam zwierząt są bezpieczne dla konsumenta.

Poniżej w linku zapis całego wywiadu.

Rolnictwo i wieś w Strategi na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

 

 

 

W dniu 14 lutego br. na posiedzeniu Rady Ministrów została przyjęta przez Rząd  Strategia  na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Prace i konsultacje społeczne  nad dokumentem trwały rok,  uczestniczyli w nich także przedstawiciele resortu rolnictwa oraz organizacji związanych z sektorem rolno spożywczym.

Celem głównym SOR jest zmiana prowadzenia polityki rozwoju, wzrost spójności w aspektach –   społecznym, ekonomicznym i terytorialnym. W odniesieniu do obszarów wiejskich, wyrównanie poziomu jakości życia między tymi obszarami, a jednostkami miejskimi. Do roku 2030 określone zostały kierunki rozwoju , wskaźniki oraz działania różnych instytucji zmierzające do osiągnięcia określonych celów także w rolnictwie. Jednym z priorytetów jest zwiększenie konkurencyjności gospodarstw rolnych oraz producentów rolno-spożywczych, a także dążenie do wyrównania poziomu życia ludzi w Polsce.

Więcej na stronach MRiRW.

http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Rolnictwo-i-obszary-wiejskie-w-Strategii-na-Rzecz-Odpowiedzialnego-Rozwoju2