Kolejna wytwórnia pasz Cedrob

W Ligocie Dolnej woj. opolskie rozpoczęto prace budowlane na terenie przyszłej Wytwórni Pasz wchodzącej w skład Cedrob S.A Zaawansowane jest już wykonywanie obiektów magazynu komponentów do produkcji pasz, magazynu pasz , budynku wieży technologicznej oraz magazynu płynów i pasz luzem .

Równocześnie wykonywane są też prace związane z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej itp.

Wykonywane są pierwsze etapy budowy wewnętrznych dróg transportowych i parkingów dla aut ciężarowych oraz pracowników firmy