Rolnictwo i wieś w Strategi na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

 

 

 

W dniu 14 lutego br. na posiedzeniu Rady Ministrów została przyjęta przez Rząd  Strategia  na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Prace i konsultacje społeczne  nad dokumentem trwały rok,  uczestniczyli w nich także przedstawiciele resortu rolnictwa oraz organizacji związanych z sektorem rolno spożywczym.

Celem głównym SOR jest zmiana prowadzenia polityki rozwoju, wzrost spójności w aspektach –   społecznym, ekonomicznym i terytorialnym. W odniesieniu do obszarów wiejskich, wyrównanie poziomu jakości życia między tymi obszarami, a jednostkami miejskimi. Do roku 2030 określone zostały kierunki rozwoju , wskaźniki oraz działania różnych instytucji zmierzające do osiągnięcia określonych celów także w rolnictwie. Jednym z priorytetów jest zwiększenie konkurencyjności gospodarstw rolnych oraz producentów rolno-spożywczych, a także dążenie do wyrównania poziomu życia ludzi w Polsce.

Więcej na stronach MRiRW.

http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Rolnictwo-i-obszary-wiejskie-w-Strategii-na-Rzecz-Odpowiedzialnego-Rozwoju2