Znak „Polski produkt”

Od nowego roku 2017 zaistniała możliwość znakowania żywności znakiem „Produkt polski”. nowy Znak graficzny ma ujednolicić dotychczasowe sposób powiadomienia klientów o polskim pochodzeniu produktów.

Dzięki uregulowaniom prawnym wytwórcy artykułów rolno-spożywczych zyskali możliwość oznaczania swoich towarów nowym znakiem graficznym, jeśli spełnia określone warunki przewidziane przez ustawodawcę.

Od początku 2017 r , by dany produkt mógł być oznaczony nowym logotypem musi powstać na terytorium polskim i zostać wytworzony z polskich składników. Oznacza to, że w przypadku produktów przetworzonych łączna masa składników pochodzących z importu nie może przekroczyć 25 proc. całości produktu.

W przypadku produktów mięsnych pojawiły się dodatkowe kryteria min . będzie trzeba potwierdzić, że zostało ono pozyskane ze zwierząt urodzonych na terytorium Polski, których chów oraz ubój także odbyły się w kraju.

Artykuły rolno-spożywcze, które są oznakowane znakiem graficznym zawierającym informacje „Produkt polski” innym niż określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi mogą pozostawać w obrocie jeszcze przez rok, to jest do 31 grudnia 2017 roku.