Kampania promocyjna polskiej kaczki i kurczaka w Wielkiej Brytanii – Zapytanie ofertowe

02 listopada 2023 r.

Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy zadania finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego:

„Kampania promocyjna polskiej kaczki i kurczaka w Wielkiej Brytanii”