Na wysoką jakość trzeba pracować latami

Na wysoką jakość trzeba pracować latami

Utrzymanie dynamiki produkcji i  rozwój technologiczny ferm drobiu wymaga ciągłej pracy, a inwestorzy nie mogą spoczywać na laurach. Na wysoką jakość trzeba rzetelnie  pracować latami. Branża drobiarska jest bardzo wymagająca , a obiekty inwentarskie muszą dostosowywać się do o ustawowych wymogów.

O swoich doświadczeniach i zarządzaniu fermą, mówi Andrzej Gontarski, Dyrektor Fermy Drobiu w Kondrajcu Pańskim.