Nadzór weterynaryjny na fermach drobiu

Kontrole ferm drobiu. Uchybienia są rzadkością.

Na terenie powiatu mławskiego możemy wyróżnić trzy typy ferm drobiu: brojlera, niosek jaj  konsumpcyjnych i fermy reprodukcyjne.

-Najczęstsze kontrole odbywają się w fermach reprodukcyjnych, które przeprowadzane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – mówi Roman Domański, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mławie.

W trakcie kontroli na fermach inspektorzy Inspekcji Weterynaryjnej sprawdzają tzw. wymogi ogólne tj. właściwe położenie obiektu, warunki higieniczne oraz tzw. wymogi szczególne tj.: oznakowanie jaj, dokumentacja stanu zdrowia drobiu oraz bardzo, co jest bardzo ważne plan badań i wyniki badań w kierunku występowania Salmonelli. Jak informuje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mławie – uchybienia na terenie ferm powiatu mławskiego są rzadkością, a wyniki kontroli są bardzo dobre. Obiekty inwentarskie są czyste i zadbane, a mięso i jajka pochodzące z hodowanych tam zwierząt są bezpieczne dla konsumenta.

Poniżej w linku zapis całego wywiadu.