Obowiązek zawierania umów na dostawę produktów rolnych

 

 

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina w komunikacie prasowym o obowiązku zawierania umów pisemnych na dostawę produktów rolnych. Brak powyższej może skutkować nałożeniem kary finansowej.

Nowe przepisy wprowadzają kary  za produkty nabyte wskutek wadliwej umowy lub bez pisemnej umowy na dostawę produktów rolnych.

Organem uprawnionym do kontroli i nakładania kar pieniężnych będzie dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwy według miejsca siedziby lub zamieszkania nabywcy.

Szczegóły poniższych linkach:

http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Przypominamy-o-obowiazku-zawierania-umow-na-dostawe-produktow-rolnych

 

http://www.arr.gov.pl/umowy-przewaga-kontraktowa/5538-pytania-odpowiedzi-dotyczace-umow-na-dostawy-produktow-rolnych