Komisja ds. Petycji przeciwko ograniczeniom inwestycji w rolnictwie

Komisja ds. Petycji  przeciwko ograniczeniom inwestycji w rolnictwie

 

 

W dniu 22 marca 2017 r. odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji ds. Petycji, podczas którego rozpatrywano wniosek Stowarzyszenia na Rzecz wsi Burkat gm. Sońsk w sprawie zmiany zapisu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. traktującej o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie wprowadzenia minimalnej odległości dla inwestycji przemysłowego tuczu kurcząt i trzody chlewnej od zabudowy mieszkaniowej, wynoszącej nie mniej niż 2 km.

W dyskusji głos zabierali posłowie, przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska . Wspólnie zgodzili się, że problem umiejscowienia ferm w pobliżu zabudowy mieszkaniowej jest wielowątkowy.

 

Ustalono , że złożoność sprawy oraz odmienny charakter każdej tego typu inwestycji powoduje, iż nie należy tych kwestii rozstrzygać jednostkowymi decyzjami lecz działać kompleksowo w czym ma pomóc  przygotowywany Kodeks Urbanistyczno – Budowlany.

Polskie drobiarstwo rozwijające się dynamicznie w ostatnich latach, stając  się jednym z  liderów produkcji w UE i znaczącym eksporterem do krajów trzecich. Dlatego odrzucenie petycji przy argumentach prawnych Biura analiz Sejmowych  jakie przytoczono było racjonalnym rozwiązaniem.