Oświadczanie producentów żywności w sprawie dokumentacji dotyczącej fałszowania komponentów paszowych przez Berg+Schmidt


Apelujemy o rzetelność mediów w przekazywaniu informacji na temat bezpieczeństwa polskiej żywności. Troska o bezpieczeństwo konsumentów jest dla nas najwyższym priorytetem.


Sektor produkcji żywności reprezentowany przez największych producentów mięsa i pasz w Polsce kategorycznie potępia wszelkie praktyki naruszające prawo i wysokie standardy produkcji polskiej żywności. Uważa za skandaliczne praktyki firmy Berg+Schmidt, która fałszowała komponenty stosowane w paszach i apeluje o rzetelne śledztwo i pociągnięcie do odpowiedzialności nieuczciwego dostawcy. Deklaruje pełną współpracę z organami nadzoru w przeciwdziałaniu podobnym sytuacjom w przyszłości.


Sektor został oszukany przez firmę Berg+Schmidt i podkreśla, że nigdy nie stosował tłuszczy innych niż dozwolone w produkcji pasz. Wszystkie produkty dostarczane przez firmę posiadały stosowne certyfikaty. Produkty firmy były badane przez producentów i wyniki badań nie wzbudzały podejrzeń o nieuczciwe praktyki.


Przedstawiciele branży rolno-spożywczej apelują do mediów o rzetelne prezentowanie faktów na temat polskiej żywności i przekazywanie wyłącznie potwierdzonych informacji na temat jej bezpieczeństwa. Pośpiech w tak wrażliwej tematyce może prowadzić do budowania nieprawdziwego obrazu producentów i podważać zaufanie do instytucji urzędowej kontroli żywności. Nie ma dowodów na to, że bezpieczeństwo konsumentów jest zagrożone. Aktualne badania kontrolne i doraźne wykluczają przekroczenie obowiązujących norm a tym samym jakiekolwiek ryzyko dla zdrowia. Sugerowanie przez niektóre media, że jest inaczej, jest w tym momencie nieuprawnione.


Eksperci sektora deklarują pełną współpracę z dziennikarzami, aby przekazywać rzetelne informacje na temat technologii produkcji, praktyk rynkowych czy standardów jakościowych polskich producentów.


Polski sektor rolno-spożywczy kontrolowany jest na każdym etapie produkcji od ziarna do stołu przez Inspekcję Weterynaryjną, Inspekcję Sanitarną, Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Każdy producent realizuje równocześnie badania na własną rękę w akredytowanych laboratoriach. Polska żywność jest bezpieczna dla konsumentów, co potwierdza międzynarodowy sukces eksportowy polskiej żywności i wysokie zaufanie polskich konsumentów.


Skalę kontroli pokazuje oświadczenie Głównego Inspektoratu Weterynarii (GIW) z dnia 3 października 2022. W ciągu roku Inspekcja Weterynaryjna pobrała 17 tys. próbek pasz, które były badane m.in. na obecność pestycydów, metali ciężkich i dioksyn. Nie wykryto do tej pory, aby produkty Berg+Schmidt zawierały przekroczenia norm. Jednocześnie GIW zapewnił, że w świetle badań, konsumenci w Polsce są bezpieczni. Wyniki szczegółowych, dodatkowych badań produktów firmy będą znane za parę tygodni, dlatego apelujemy o niewzbudzanie nieuzasadnionych niepokojów konsumentów.


Troska o bezpieczeństwo konsumentów jest dla nas najwyższym priorytetem, dlatego deklarujemy pełną współpracę, aby eliminować z rynku wszelkie praktyki naruszające prawo i wysokie standardy produkcji polskiej żywności.


Sygnatariusze oświadczenia

 • Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj – Prezes Paweł Podstawka 
 • Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza – Dyrektor Generalny Dariusz Goszczyński 
 • Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu – Prezes Zarządu Głównego Andrzej Danielak  
 • Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz -Prezes Izby Piotr Lisiecki 
 • Krajowa Rada Izb Rolniczych – Przewodniczący Ekspert Copa-Cogeca  Zygmunt Stromski 
 • Ogólnopolski Związek Producentów Drobiu „POLDRÓB” – Dyrektor Biura OZPD POLDRÓB Stefan M. Chrzanowski 
 • Polski Związek Hodowców i Producentów Gęsi – Prezes Zarządu Wiesław Wojtczak  
 • Zrzeszenie Rolników i Producentów Indyk Lubuski – Prezes Zarządu Beata Włodarczyk -Lewandowska  
 • Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI – Prezes Zarządu Wiesław Różański 
 • Polska Federacja Hodowców Drobiu – Prezes Zarządu Jakub Pióro  
 • Regionalna Grupa Producentów Drobiu FARMER – Prezes Zarządu Włodzimierz Olszewski 
 • Stowarzyszenie Innowatorów Wsi – Dyrektor Generalny Krzysztof Łuczak