Pomoc Ukrainie – apel do premiera i ministra rolnictwa

Wydarzenie na Ukrainie wstrząsnęły całym światem w wielu wymiarach. Niosąca śmierć i zniszczenie wojna stała się faktem. W jej obliczu wszyscy jednogłośnie mówimy, że nie zgadzamy się na nieuzasadnione działania Rosji. Nieocenione jest osobiste zaangażowanie Pana Premiera i wpływanie na rządy i społeczeństwa innych krajów w realnym przeciwstawieniu się bezprecedensowej agresji.

Jako przedstawiciele sektora rolno-spożywczego zgłaszamy pełną gotowość do współpracy z polskim rządem w przygotowaniu i realizacji systemowych rozwiązań kryzysowych związanych z pomocą oraz niwelowaniem skutków wojny. Zdajemy sobie sprawę, że po pierwszym spontanicznym odruchu pomagania przyjdzie czas na zastosowanie efektywnych rozwiązań, które pozwolą nie tylko ustawicznie pomagać Ukrainie do czasu, kiedy tej pomocy będzie potrzebować, ale zapewnią także stabilizację społeczno-gospodarczą w naszym kraju w konsekwencji ryzyk wywołanych wojną.

Z pewnością zaistnieje konieczność przygotowania naszego sektora do zmian w łańcuchu produkcji i dostaw, dlatego już dziś zwracamy się z prośbą o wspólnie wypracowanie optymalnych rozwiązań. Deklarujemy odpowiedzialne podejście w kluczowych tematach oraz gotowość utworzenia w sektorze zespołu kryzysowego, który będzie dla Panów wsparciem.

Prosimy o wskazanie jednostek i/lub koordynatorów, którzy byliby „łącznikami” z naszą branżą. Zarówno teraz, kiedy potrzeba uporządkowania działań spontanicznych, jak również w niedalekiej przyszłości.

W imieniu:

1. Dariusza Goszczyńskiego – Dyrektora Generalnego Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby

Gospodarczej

2. Stefana Chrzanowskiego – Dyrektor Biura POLDRÓB

3. Witolda Choińskiego- Prezesa Zarządu Związku POLSKIE MIĘSO

4. Pawła Podstawki – Przewodniczącego Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj

5. Pawła Krajmasa – Przewodniczącego Stowarzyszenia Polska Ekologia

6. Janusza Walczaka – NSZZ Solidarność

7. Jerzego Wierzbickiego-Prezesa Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego

8. Jacka Zarzeckiego – Prezesa Zarządu Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła

Mięsnego