Ptasia Grypa nie odpuszcza

Trzy nowe ogniska zostały stwierdzone jak podaje w komunikacie Główny Lekarz Weterynarii. Tym razem wystąpiły one na terenach województw :małopolskiego, lubuskiego i opolskiego. W dwóch przypadkach dotyczą one ptactwa hodowanego warunkach przydomowych, jeden w stadzie indyka w gospodarstwie specjalistycznym

Służby weterynaryjne wdrażają w gospodarstwach wszystkie procedury zwalczania, przewidziane w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu. Jednocześnie, Główny Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności stosowania przepisów zawartych w obowiązującym od dnia 28 grudnia 2016 r. rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków – czytamy w przekazanym mediom komunikacie.

Znak „Polski produkt”

Od nowego roku 2017 zaistniała możliwość znakowania żywności znakiem „Produkt polski”. nowy Znak graficzny ma ujednolicić dotychczasowe sposób powiadomienia klientów o polskim pochodzeniu produktów.

Dzięki uregulowaniom prawnym wytwórcy artykułów rolno-spożywczych zyskali możliwość oznaczania swoich towarów nowym znakiem graficznym, jeśli spełnia określone warunki przewidziane przez ustawodawcę.

Od początku 2017 r , by dany produkt mógł być oznaczony nowym logotypem musi powstać na terytorium polskim i zostać wytworzony z polskich składników. Oznacza to, że w przypadku produktów przetworzonych łączna masa składników pochodzących z importu nie może przekroczyć 25 proc. całości produktu.

W przypadku produktów mięsnych pojawiły się dodatkowe kryteria min . będzie trzeba potwierdzić, że zostało ono pozyskane ze zwierząt urodzonych na terytorium Polski, których chów oraz ubój także odbyły się w kraju.

Artykuły rolno-spożywcze, które są oznakowane znakiem graficznym zawierającym informacje „Produkt polski” innym niż określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi mogą pozostawać w obrocie jeszcze przez rok, to jest do 31 grudnia 2017 roku.

Kolejna wytwórnia pasz Cedrob

W Ligocie Dolnej woj. opolskie rozpoczęto prace budowlane na terenie przyszłej Wytwórni Pasz wchodzącej w skład Cedrob S.A Zaawansowane jest już wykonywanie obiektów magazynu komponentów do produkcji pasz, magazynu pasz , budynku wieży technologicznej oraz magazynu płynów i pasz luzem .

Równocześnie wykonywane są też prace związane z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej itp.

Wykonywane są pierwsze etapy budowy wewnętrznych dróg transportowych i parkingów dla aut ciężarowych oraz pracowników firmy