Jakość pasz ma znaczenie

Jakość pasz ma znaczenie

 

Na jakość produkowanej paszy ma wpływ szereg czynników od jakości użytych surowców (o odpowiednich parametrach i cechach organoleptycznych) po użyte maszyny i urządzenia  oraz składniki wykorzystane do produkcji paszy, które  muszą być w odpowiedni sposób rozdrobnione i wymieszane, czyli muszą charakteryzować się dobrą homogennością.

– Nowoczesne pasze to pasze bezpieczne. Dlatego tak ważne w procesie ich produkcji jest przestrzeganie obowiązujących standardów, ale przede wszystkim stosowanie nowoczesnych zaawansowanych technologicznie rozwiązań. Dla przykładu, pasze granulowane i kruszone produkowane przez wytwórnię  są poddawane higienizacji, czyli procesowi dodatkowej obróbki termicznej, który ma za zadanie obniżyć poziom bakterii chorobotwórczych i tym samym zwiększyć bezpieczeństwo produktu. Aktualnie utrzymywane rody kur mięsnych mają wysokie zapotrzebowanie na składniki pokarmowe. Tylko pełno-porcjowa mieszanka paszowa zbilansowana w precyzyjny sposób może zapewnić optymalny wzrost kurcząt – mówi Dr Grzegorz Łepek, Główny Technolog w Zakładzie Produkcji Pasz w CEDROB S.A.